Powrót

BGK sfinansuje inwestycje spółki PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. prowadzą obecnie największy program inwestycyjny w historii. Prace trwają na ponad 3200 km torów. Ich efektem będzie zdecydowana poprawa stanu linii kolejowych, wzrost komfortu, prędkości oraz bezpieczeństwa podróży. Wartość inwestycji PLK w 2013 r. może przekroczyć 5 mld zł. Oprócz środków własnych spółka angażuje także kredyty pozyskane z Europejskiego Banku Inwestycyjnego, czy środki z budżetu państwa, np. Funduszu Kolejowego. 
- Pierwszy etap profesjonalizacji PLK jest już za nami. Usprawniliśmy proces inwestycyjny. Zbudowaliśmy system monitorowania ponad 160 trwających projektów. PLK to coraz bardziej nowoczesna spółka, która potrafi korzystać z różnych narzędzi finansowych, w tym obligacji korporacyjnych. Obecna emisja pozwoli utrzymać właściwe tempo toczących się inwestycji. Nie możemy pozwolić na ich spowolnienie, gdy po ponad 20 latach inwestycyjnego marazmu, polska kolej wreszcie zaczęła się zmieniać – powiedział Remigiusz Paszkiewicz, Prezes PKP Polskich Linii Kolejowych S.A.
Obligacje PLK zostaną wyemitowane jeszcze w tym kwartale. Będzie to emisja prywatna, którą w całości obejmie Bank Gospodarstwa Krajowego. Dla zarządcy infrastruktury kolejowej to bezpieczne źródło środków niezbędnych dla kontynuacji toczących się inwestycji.
Bank Gospodarstwa Krajowego pełni w transakcji rolę organizatora, gwaranta, agenta emisji, agenta zabezpieczenia, agenta ds. płatności i depozytariusza, oraz zapewnia finansowanie w wysokości 1,5 mld zł. 
Objęcie emisji obligacji PLK przez Bank Gospodarstwa Krajowego jest największą do tej pory transakcją w ramach Programu „Inwestycje Polskie” – podkreślił Dariusz Kacprzyk, Prezes Zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego – Do końca roku planujemy przeznaczyć łącznie 8,7 mld zł na sfinansowanie długoterminowych projektów inwestycyjnych. 
Kontakt dla mediów:
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
Mirosław Siemieniec                 
Rzecznik Prasowy                        
rzecznik@plk-sa.pl                
+48 662 114 900 Anna Czyż
Rzecznik Prasowy
media@bgk.com.pl
+ 48 609 220 208