Powrót

Bezpieczniejsze przejazdy kolejowe na lokalnych drogach

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. wystąpiły do gmin, miast i Lasów Państwowych o informacje wobec 2588 przejazdów kolejowo-drogowych, położonych na drogach niepublicznych. Otrzymane od listopada 2015 r. do lutego br. odpowiedzi dotyczyły prawie połowy z nich (1245). Z tej grupy prawie 64% pozostanie, gdyż zmieni się kwalifikacja dróg – z niepublicznych na publiczne. Przejazdy na drogach publicznych zabezpieczy zarządca infrastruktury. Zarządca drogi zadba o właściwe ustawienie i utrzymanie znaków oraz pomiar liczby przejeżdżających samochodów. PLK nie uzyskały jeszcze odpowiedzi od gmin i miast względem 1343 przejazdów na drogach niepublicznych.

- Dla PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. bezpieczeństwo jest priorytetem. Dlatego wszystkie przejazdy są zabezpieczane zgodnie z przepisami. Zarządca infrastruktury kontynuuje współpracę z gospodarzami terenów, na których są niepubliczne drogi z przejazdami. Efektem współpracy jest zwiększanie bezpieczeństwa na przejazdach na drogach publicznych i właściwe zabezpieczenie przejazdów na drogach niepublicznych – mówi Antoni Jasiński, członek Zarządu PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. 

PLK realizują rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z 20 października 2015 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać skrzyżowania linii kolejowych oraz bocznic kolejowych z drogami i ich usytuowanie. Celem jest zwiększenie bezpieczeństwa w ruchu drogowym (właściwe utrzymanie, oznakowanie, nadzór nad drogami) oraz zwiększenie bezpieczeństwa w ruchu kolejowym (bezpieczna jazda pociągów). PLK współpracują z gminami, miastami i Lasami Państwowymi, by zapewnić bezpieczne lokalne systemy komunikacji. Przejazdy na drogach publicznych utrzymuje zarządca infrastruktury. Przejazdy na drogach niepublicznych będą używane wyłącznie na podstawie umowy zawartej między PLK a użytkownikiem przejazdu. 

Zmieniają się lokalne systemy komunikacji. Z uzyskanych już odpowiedzi gmin i miast wynika, że nie wszystkie przejazdy na drogach niepublicznych są niezbędne. W opinii gospodarzy terenów nie ma potrzeby utrzymania 36% (451) przejazdów z 1245, których dotyczyły odpowiedzi. Ich wyłączenie nie utrudni komunikacji w regionie. Już wyłączono 118 przejazdów. Pozostają na drogach niepublicznych niezbędne przejazdy używane wyłącznie na podstawie umowy zawartej między PLK a użytkownikiem przejazdu. 

Miliardowe inwestycje, ujęte w Krajowym Programie Kolejowym, dotyczą również bezpieczeństwa na przejazdach. PLK dążą do tego, by było mniej przejazdów i więcej zabezpieczeń na torach i drogach. Od 2010 r. liczba przejazdów zmniejszyła się o 1514. W tym samym czasie przybyło 536 przejazdów z sygnalizacją i rogatkami. Zwiększa się także liczba przejazdów bezkolizyjnych. By usprawnić komunikację powstają wspólne projekty PLK i samorządów.

Dla zwiększenia bezpieczeństwa na przejazdach kolejowo-drogowych PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. prowadzą kampanię społeczną Bezpieczny przejazd – „Szlaban na ryzyko”. To różne formy działań adresowanych do użytkowników przejazdów, bowiem 98% zdarzeń na przejazdach kolejowo-drogowych wynika z niezachowania ostrożności przez kierowców. Kontakt dla mediów:
Mirosław Siemieniec
Rzecznik prasowy
rzecznik@plk-sa.pl
694 480 239