Powrót

Bezkolizyjne przejazdy poprawią bezpieczeństwo podróżnych i kierowców w Krakowie

Przejazd kolejowo-drogowy na ul. Blokowej, widok z lotu ptaka, fot. Piotr Hamarnik

Podpisane listy intencyjne są wolą współpracy PLK SA z samorządem w sprawie budowy tunelu drogowego pod liniami kolejowymi nr 95 i 940 w ciągu ul. Blokowej, oraz wiaduktu drogowego nad linią kolejową nr 94 w ciągu ul. Kąpielowej. W obu przypadkach warunkiem koniecznym do realizacji tych projektów jest likwidacja istniejących przejazdów kolejowo-drogowych. Gmina Miejska Kraków jest obecnie na etapie pozyskiwania dokumentacji projektowej dla obu zadań. Szczegółowe warunki ewentualnej współpracy przy realizacji określi odrębne porozumienie. Sygnatariusze biorą pod uwagę możliwość dofinansowania w/w inwestycji w ramach projektu pn. „Poprawa bezpieczeństwa na skrzyżowaniach kolejowo-drogowych w tym ich przebudowa na skrzyżowania dwupoziomowe”, który zarządca infrastruktury zaplanował do realizacji do 2027 roku.

Dynamiczny rozwój kolei w Krakowie to również inwestycje w bezpieczeństwo pasażerów w pociągach i kierowców w samochodach. Dzięki bezkolizyjnym skrzyżowaniom poprawi się również przewidywalność i niezawodność transportu szynowego – mówi Maciej Michałowski, dyrektor biura Ministra Infrastruktury.

Na ul. Kąpielowej przejazd kolejowo-drogowy kat. B ma być zastąpiony wiaduktem drogowym i nowym układem dróg, które skomunikują obiekt ze zmodernizowanym przystankiem Kraków Swoszowice. Dzięki inwestycji zwiększy się bezpieczeństwo w ruchu kolejowym na linii Kraków – Skawina z której korzystają pociągi towarowe i osobowe, jadące m.in. w kierunku Zakopanego, Bielska-Białej, czy Oświęcimia.

Przy ul. Blokowej powstanie tunel pod liniami kolejowymi nr 95 i 940, które obecnie wykorzystywane są przede wszystkim przez pociągi towarowe. Likwidacja istniejącego przejazdu kolejowo-drogowego kat. A zwiększy bezpieczeństwo kierowców, a budowa chodników ułatwi dostęp do znajdującego się w sąsiedztwie przystanku Kraków Lubocza. Inwestycja ta jest potrzebna tym bardziej, że PLK SA budują nowe przystanki przy lk 95, co zwiększy liczbę pociągów kursujących na tym odcinku w najbliższych latach.

Likwidacja przejazdów kolejowo-drogowych w poziomie szyn to jeden z priorytetów PLK SA. Dzięki temu zwiększamy bezpieczeństwo i poprawiamy punktualność pociągów. Nowe bezkolizyjne skrzyżowania na terenie Krakowa ułatwią rozwój kolei aglomeracyjnej – mówi Piotr Majerczak, członek zarządu PKP Polskich Linii Kolejowych S.A.

Nadrzędnym celem projektu pn. „Poprawa bezpieczeństwa na skrzyżowaniach kolejowo-drogowych w tym ich przebudowa na skrzyżowania dwupoziomowe”, planowanego do rozpoczęcia w 2024 r., jest poprawa bezpieczeństwa poprzez likwidację przejazdów kolejowo-drogowych i budowę w zamian skrzyżowań bezkolizyjnych na terenie całej Polski. Wybór zadań do realizacji planowany jest do przeprowadzenia w formie konkursowej, na podstawie analizy wielokryterialnej. PLK SA właśnie rozpoczęły konsultacje społeczne poprzedzające uruchomienie projektu. Dokumenty, których dotyczą konsultacje, oraz formularz konsultacyjny są dostępne na stronie: https://www.plk-sa.pl/konsultacje-spoleczne-projektu-pn-poprawa-bezpieczenstwa-na-skrzyzowaniach-kolejowo-drogowych.

Kontakt dla mediów:
Dorota Szalacha
Zespół prasowy
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
rzecznik@plk-sa.pl
T: +48 694 480 153