Powrót

Będzie poprawa na linii kolejowej Kraków Mydlniki - Podłęże

  • w dniu 3.02.2011 r. - na odbudowę skarp nasypów w trzech lokalizacjach – otwarcie ofert   odbędzie się 15.03.2012 r.,
  • w dniu 17.02.2011 r. - na naprawę około 8 km nawierzchni torowej i remont 13 obiektów inżynieryjnych ( wiaduktów, mostów i przepustów ) – otwarcie ofert nastąpi 26.03.2012 r.

Aktualnie, tory nr 1 i 2 na odcinku Kraków Mydlniki – Kraków Batowice są zamknięte z powodu osunięcia skarpy nasypu podczas powodzi w 2010 r. Naprawa zlikwiduje zagrożenie dla ruchu kolejowego i umożliwi jazdę pociągów z prędkością rozkładową.

Linia nr 95 Kraków Mydlniki - Podłęże jest linią znaczenia państwowego, pierwszorzędną, dwutorową, zelektryfikowaną, na której odbywa się ruch towarowy. Stanowi połączenie linii nr 133 D.G. Ząbkowice – Kraków Główny i nr 8 Warszawa – Kraków z linią nr 91 Krakow - Medyka, umożliwiając jazdy pociągów tranzytowych
z ominięciem stacji Kraków Prokocim. Linia jest niezbędna dla prowadzenia ruchu pociągów z kierunku Jaworzna Szczakowej po linii E30 do Krakowa Nowej Huty. Utrzymanie ruchu jest istotne ze względu na modernizację linii kolejowej E30, w tym stacji Kraków Mydlniki.
Informacje dla mediów
Dorota Szalacha
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
Centrum Realizacji Inwestycji
Oddział Południowy
tel. 12/393-54-00, e-mail: d.szalacha@plk-sa.pl