Powrót

Aktualizacja - Podróż koleją w aglomeracji wrocławskiej będzie szybsza i bezpieczniejsza

Prowadzona przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. przebudowa linii kolejowej E 59, to największa inwestycja kolejowa w obszarze aglomeracji, w ostatnich dziesięcioleciach. Zmienia się całkowicie kilkunastokilometrowa trasa w stolicy Dolnego Śląska oraz mosty, wiadukty, przejścia podziemne i perony. Sprawniejsze zarządzanie pociągami, zapewni nowy system sterowania ruchem kolejowym (srk). Lokalne centrum sterowania powstaje już na stacji Wrocław Popowice. 

Efektem modernizacji toru, sieci trakcyjnej, urządzeń srk, będzie nie tylko szybszy przejazd pociągów aglomeracyjnych, regionalnych i dalekobieżnych przez Wrocław, ale również wygodniejsza obsługa pasażerów na stacjach i przystankach: Wrocław Świniary, Wrocław Osobowice, Wrocław Popowice, Wrocław Mikołajów i na nowym obiekcie Wrocław Osobowice Cmentarz.

Obecnie we Wrocławiu przebudowywane są wiadukty m.in. na ul. Grabiszyńskiej, Robotniczej, Strzegomskiej, Starogranicznej, Starogroblowej, Grobli Kozanowskiej, Osobowickiej. Łącznie przebudowa obejmuje kilkaset metrów konstrukcji inżynieryjnych, ich wymianę, wzmocnienie i dostosowanie do nowych potrzeb kolei i ruchu miejskiego.

Szczególne znaczenie dla rosnącego w aglomeracji ruchu kolejowego, ma przebudowa układu torowego i wiaduktu na ul. Grabiszyńskiej. Tędy na dworzec Wrocław Główny wjeżdżają wszystkie pociągi od strony zachodniej. Na dobę kursuje tędy ponad 250 składów pasażerskich w kierunku: Oleśnicy, Trzebnicy, Poznania, Głogowa, Legnicy, Wałbrzych i Jeleniej Góry. Nowe konstrukcje i tory zwiększą płynność przejazdu pociągów. 

Przebudowa i wydłużenie kolejowej przeprawy na Starogroblowej ułatwi również ruch drogowy. W miejscu wąskiej ulicy, powstaną dwie szerokie jezdnie i torowisko tramwajowe. Remont kolejnego wiaduktu nad ważną ul. Legnicką, zapewni sprawne kursowanie pociągów na wiele lat.

Na 50 km odcinku Wrocław - granica województwa dolnośląskiego, ruch pociągów już prowadzony jest po nowych, przebudowanych torach. Na stacjach i przystankach ukończone zostały zasadnicze prace. Trwa montaż małej architektury, wygrodzeń, podjazdów do peronów, wykańczanie przejść podziemnych i przejazdów kolejowo-drogowych.
Modernizacja linii objęła 12 przystanków i stacji kolejowych. Poza odrzańskim mostem, to również około 100 obiektów inżynieryjnych, w tym most nad Widawą i 5 innych przepraw.

Dzięki inwestycji PLK, czas podróży z Wrocławia do granicy województwa dolnośląskiego skróci się o 20 minut. Pociągi pasażerskie pojadą z prędkością do 160 km/h, a towarowe do 120 km/h. Obsługę podróżnych zapewnią wygodne, dostępne dla osób niepełnosprawnych perony, z pełnym systemem informacji.

Koszt projektu „Modernizacja linii kolejowej E 59 na odcinku Wrocław - Poznań, Etap II - odcinek Wrocław - granica województwa dolnośląskiego” to ponad 1,3 miliarda złotych, z czego prawie 800 milionów złotych pochodzi ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Linia E 59 to międzynarodowy ciąg transportowy z Malmö – Ystad do Wiednia, Budapesztu i Pragi. Najkrótsze i najdogodniejsze połączenie Skandynawii z Europą Środkowo-Wschodnią i Bałkanami. Objęta jest „Umową Europejską o Głównych Międzynarodowych Liniach Kolejowych” (AGC), stanowi fragment Transeuropejskiej Sieci Transportowej (TEN). W Polsce łączy Szczecin, Poznań, Wrocław, Międzylesie.


Projekt „Modernizacja linii kolejowej E 59  na odcinku Wrocław - Poznań, Etap II - odcinek Wrocław - granica województwa dolnośląskiego” współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko

Dodatkowe informacje:
Mirosław Siemieniec
Rzecznik prasowy
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
tel. 694 480 239
rzecznik@plk-sa.pl