Powrót

65 mln zł na wiadukty w okolicach Nasielska

 

28 kwietnia 2010r. PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. podpisały umowę na budowę pięciu wiaduktów zlokalizowanych w obszarze Lokalnego Centrum Sterowania Ruchem Kolejowym Nasielsk. Kontrakt o wartości ponad 16,5 mln euro brutto zrealizuje konsorcjum firm w składzie TORPOL Sp. z o.o (lider), FEROCO S.A. , Przedsiębiorstwo Usług Technicznych INTERCOR Sp. z o.o. To już czwarta umowa zawarta w 2010 roku na budowę wiaduktów między Warszawą Wschodnią a Świerczami, których na tym odcinku powstanie 16. Umową objęte są trzy wiadukty kolejowe i dwa drogowe w następujących lokalizacjach:
  • w pobliżu przystanku osobowego Brody,
  • nad drogą Lubomin – Nasielsk,
  • w pobliżu przystanku osobowego Jackowo
 oraz dwa wiadukty drogowe:,
  • w pobliżu przystanku osobowego Studzianki,
  • w ciągu drogi Świercze – Nasielsk.
Budowa wiaduktów wiąże się z likwidacją przejazdów w poziomie szyn, co oznacza wzrost poziomu bezpieczeństwa mieszkańców i użytkowników dróg, jak również polepszenie płynności ruchu drogowego na danym obszarze. Ruch kolejowy na tym odcinku będzie prowadzony z prędkością 160 km/h, w związku z czym czas przejazdu z Warszawy do Trójmiasta ulegnie istotnemu skróceniu. Budowa wiaduktów rozpocznie się w najbliższych tygodniach i będzie trwać 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy. Zadanie jest współfinansowane z Funduszu Spójności. 

Informacje dla mediów:

Robert Kuczyński
Rzecznik Prasowy
Centrum Realizacji Inwestycji
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
e-mail: ir.rzecznik@plk-sa.pl.
+48 22 47 32 147

Projekt FS 2005/PL/16/C/PT/001 – 09 – zadanie 7-8 ,,Modernizacja linii kolejowej E 65, odcinek
Warszawa – Gdynia, etap II”.