Powrót

600 000 zł na stypendia dla uczniów kierunków kolejowych od PLK

W kilkudziesięciu szkołach w całym kraju kształcą się technicy transportu kolejowego, technicy dróg i mostów, elektroenergetycy transportu szynowego oraz specjaliści od automatyki. Klasy kolejowe znaleźć można w takich miejscowościach jak Łódź, Lublin czy Sosnowiec, ale także w Dęblinie czy Małaszewiczach. 

- Program stypendialny to zysk dla dwóch stron. Uczniowie oprócz wsparcia finansowego otrzymują przygotowanie merytoryczne, gdyż część zajęć odbywa się bezpośrednio na linii kolejowej pod kierownictwem pracowników PLK. Zyskuje także zarządca infrastruktury, gdyż młodzi ludzie zachęceni programem stypendialnym coraz częściej decydują się związać swoją przyszłość z koleją – mówi Robert Wieczorek, dyrektor Zespołu Szkół im. Władysława Stanisława Reymonta w Małaszewiczach. Co roku w tej szkole są przynajmniej dwie klasy lub dwa oddziały o kierunku kolejowym. Stypendia to nie tylko zachęta do nauki, ale też gwarancja wejścia w tajniki zawodu i przyszłej pracy na kolei – mówi dyrektor.

PLK aktualnie współpracuje z 22 szkołami w całej Polsce. 99 nowych uczniów już po pierwszym semestrze nauki podpisze umowy stypendialne i otrzyma pierwsze wsparcie finansowe. Pierwszoklasiści mogą liczyć na 300 zł stypendium miesięcznie. Najlepsi czwartoklasiści otrzymują już 500 zł. Co ważne, wsparcie finansowe może zostać przedłużone. Zainteresowani kontynuacją nauki na wyższych uczelniach o kierunkach kolejowych, nadal będą otrzymywać stypendia – jeśli po zakończeniu studiów podejmą pracę w PLK. W tym roku taką szansę ma 12 stypendystów – absolwentów kierunków kolejowych. 


Młodzi chcą pracować na kolei 

Tylko w 2014 r. spółka przeznaczyła na stypendia 300 000 zł. W tym roku suma ta się podwoiła. Liczby zawartych umów stypendialnych również rosną. W latach 2011-2013 PLK zawarła 59 umów stypendialnych, w 2014 r. liczba ta wzrosła do 141, natomiast w 2015 r. planowane jest zawarcie kolejnych 99 nowych umów. To oznacza, że program stypendialny w tym roku obejmie 205 uczniów kierunków kolejowych. 

Młodzi ludzie coraz częściej chcą pracować na kolei. Według danych Ministerstwa Edukacji liczba uczniów szkolących się w zawodach kolejowych przez kilka lat podwoiła się. Jeszcze w roku szkolnym 2006/07 w całej Polsce było ich niespełna pół tysiąca. W roku 2014/15 - już ponad tysiąc. Renesans kolejowych szkół to też efekt szerszej dyskusji o reaktywacji szkolnictwa zawodowego. W roku 2014/15 po raz pierwszy od lat do techników i szkół zawodowych poszło więcej uczniów (54 proc.) niż do liceów (45 proc.).Kontakt dla mediów:
Joanna Kubiak
Zespół rzecznika prasowego
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
rzecznik@plk-sa.pl
tel. +48 571 370 013