Powrót

60 milionów złotych dla wygody i bezpieczeństwa mieszkańców okolic Ciechanowa

Budowa wiaduktów jest kolejnym ważnym zadaniem modernizacji linii E 65 etapem w budowie Lokalnego Centrum Sterowania Ruchem Kolejowym Ciechanów. Na obszarze o długości ponad 61 km, w ramach siedmiu przetargów na wykonanie nowych obiektów powstanie aż 31 wiaduktów przy których będzie wykonana cała infrastruktura drogowa. Wraz z budową pięciu wiaduktów kolejowych i jednego wiaduktu drogowego powstanie 4,4 km dróg dojazdowych oraz 4,6 km chodników.

 

Wiadukty powstaną w następujących lokalizacjach:

  • wiadukt kolejowy na skrzyżowaniu linii kolejowej z drogą powiatową Gąsocin – Łady – Krajęczyn – Ojrzeń w miejscowości Gąsocin (w rejonie przystanku osobowego Gąsocin),
  • wiadukt kolejowy na skrzyżowaniu linii kolejowej z drogą gminną (w rejonie przystanku osobowego Gąsocin),
  • wiadukt drogowy w ciągu drogi powiatowej Ciechanów – Gąsocin,
  • wiadukt kolejowy na skrzyżowaniu linii kolejowej z drogą gminną łączącą miejscowości Komory Dąbrowne i Komory Błotne,
  • wiadukt kolejowy na skrzyżowaniu linii kolejowej z drogą gminną łączącą miejscowości Sońsk i Komory Błotne,
  • wiadukt kolejowy na skrzyżowaniu linii kolejowej z drogą powiatową Gołotczyzna – Zawady – Nowe Miasto w miejscowości Gołotczyzna.


Na całej trasie łączącej stolicę z trójmiastem PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. chcą ograniczyć do minimum skrzyżowania kolei z ruchem kołowym, w tym celu z obecnych 99 przejazdów na całym odcinku linii po zakończonej modernizacji zostanie zaledwie 16. Dzięki temu prędkość pociągów pasażerskich wyniesie 160 km/h, a czas przejazdu z Warszawy do Gdyni ulegnie znacznemu skróceniu, co pozytywnie wpłynie na jakość podróżowania. Wszystkie nowo powstające obiekty będą usytuowane mniej więcej w pobliżu obecnych przejazdów kolejowych, a po ich wybudowaniu przejazdy zostaną całkowicie zlikwidowane. Wartość zamówienia to 59 332 021,87 PLN netto, 72 385 066,68 PLN brutto czas trwania budowy to okres 18 miesięcy od dnia zawarcia umowy.

 

Umowę podpisali:

ze strony Wykonawcy – Pan Józef Zubelewicz – Członek Zarządu ERBUD S.A. oraz Pan Waldemar Kozłowski – Prokurent, Dyrektor Oddziału Budownictwa Inżynieryjnego i Drogowego w ERBUD S.A.

ze strony Zamawiającego – Pan Piotr Borys – Zastępca Dyrektora PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Centrum Realizacji Inwestycji oraz Pani Elżbiet Buczkowska – Dyrektor Projektu w Zespole ds. modernizacji linii kolejowej E 65/CE 65 na odcinku Warszawa – Gdynia na obszarze LCS Ciechanów w PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Centrum Realizacji Inwestycji.

     

Dodatkowych informacji udziela:
Robert Kuczyński
Rzecznik Prasowy
Centrum Realizacji Inwestycji
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
e-mail: ir.rzecznik@plk-sa.pl
tel. +48 47 321 47

 

www.pois.gov.pl

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko