Powrót

37 mln zł na modernizację przejazdów kolejowych w województwie kujawsko-pomorskim

Projekt zakłada modernizację 39 przejazdów kolejowych w województwie kujawsko - pomorskim. Wyeksploatowane urządzenia zostaną zastąpione nowoczesną sygnalizacją ostrzegającą kierowców o zbliżających się pociągach. Modernizacja obejmuje m.in. przejazdy na linii Zduńska Wola - Bydgoszcz, w okolicy Piotrkowa Kujawskiego i Inowrocławia, a także pomiędzy Gnieznem a Inowrocławiem, głównie na szlaku Mogilno – Inowrocław. Odnowione zostaną również obiekty w Solcu Kujawskim,  Aleksandrowie Kujawskim, Pruszczu Pomorskim i Warlubiu. 

Na wszystkich przejazdach objętych modernizacją zamontowana zostanie sygnalizacja świetlna. 24 obiekty zyskają półrogatki odgradzające tor od jezdni. Oprócz tego, na 4 skrzyżowaniach pojawią się nowoczesne urządzenia samoczynne, mogące zastąpić pracę człowieka. Dzięki zamontowaniu dodatkowej sygnalizacji, maszyniści będą otrzymywali sygnały o stanie urządzeń. W przypadku ich uszkodzenia, maszynista, zgodnie z przepisami, ograniczy prędkość pociągu do 20 km/h i zachowa szczególną ostrożność. Modernizacja pozwoli również na szybszą jazdę pociągów na skrzyżowaniach drogi i toru, gdyż wprowadzone zabezpieczenia będą odpowiadały wymaganemu poziomowi bezpieczeństwa przy rosnącej liczbie aut. Obiekty zostaną także wyposażone w urządzenia do monitoringu i rejestracji zdarzeń. 

Inwestycja prowadzona na terenie województwa kujawsko – pomorskiego jest częścią ogólnopolskiego programu dzięki, któremu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. wyremontują 307 przejazdów w całym kraju. Koszt realizacji zadania to ponad 300 mln zł, a w samym województwie kujawsko - pomorskim to ponad 37 milionów zł.

Bezpieczeństwo to jeden z priorytetów działań PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. Modernizacje i rewitalizacje linii kolejowych uwzględniają budowę wiaduktów, podziemnych przejść dla pieszych, tuneli drogowych oraz dodatkowych zabezpieczeń przejazdów kolejowych. W Polsce jest ich ponad 12 500. Za ich utrzymanie odpowiada zarządca infrastruktury. Projekt przejazdowy uzupełni przebudowę skrzyżowań drogi z torem kolejowym prowadzoną w ramach modernizacji m.in. na liniach z Wrocławia do Poznania, z Krakowa do Rzeszowa, czy z Częstochowy do Opola.  

Poza działaniami technicznymi, podnoszącymi poziom bezpieczeństwa na przejazdach, spółka prowadzi kampanię społeczną Bezpieczny przejazd – „Zatrzymaj się i żyj!”. Jej celem jest podnoszenie świadomości o zagrożeniach wynikających z niezachowania szczególnej ostrożności na przejazdach i terenach kolejowych. Więcej informacji o kampanii pod adresem www.bezpieczny-przejazd.pl.   

POIiŚ 7.1-59 „Poprawa bezpieczeństwa i likwidacja zagrożeń eksploatacyjnych na przejazdach kolejowych – etap I”
POIiŚ 7.1-80 „Poprawa bezpieczeństwa i likwidacja zagrożeń eksploatacyjnych na przejazdach kolejowych – etap II”

Kontakt dla mediów:
Maciej Dutkiewicz
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A
Zespół Prasowy
rzecznik@plk-sa.pl
tel. 883 354 177