Powrót

25 listopada kolejarze obchodzą swoje święto

Branża kolejowa w Polsce obejmuje blisko dwustutysięczną grupę zawodową, tworzoną przez pracowników ponad stu pięćdziesięciu przedsiębiorstw, głównie prywatnych. Kolej w Polsce, obok misji publicznej wykonywanej przez zarządcę państwowej infrastruktury i przewoźników samorządowych, składa się z 65 licencjonowanych przewoźników pasażerskich i towarowych. Ponadto branżę tworzą firmy specjalizujące się w modernizacji infrastruktury, w produkcji i utrzymaniu taboru kolejowego oraz producenci materiałów i komponentów do budowy infrastruktury kolejowej. 
Codziennie na polskie tory wyjeżdża ponad 6 500 pociągów, uruchamianych przez 65 przewoźników pasażerskich i towarowych. Każdego dnia kolej przewozi około miliona pasażerów oraz miliony ton towarów, stanowiąc istotny element systemu transportowego kraju. W obsługę procesu przewozowego zaangażowanych jest bez przerwy prawie 10 tysięcy pracowników kolei: dyżurnych ruchu, dróżników przejazdowych, maszynistów, kasjerów, dyspozytorów oraz szeregu służb technicznych, energetycznych i informatycznych.
Kolejarze z Grupy PKP, stanowiącej obecnie około 80 tysięcy pracowników, zorganizowali specjalną akcję krwiodawstwa, które na kolei ma wieloletnią tradycję. W listopadzie z okazji święta swojej patronki, ponad 750 kolejarzy honorowo oddało prawie 350 litrów krwi. Akcja prowadzona była w stacjach krwiodawstwa oraz w autobusie do poboru krwi, który na terenie całej Polski prowadził  zbiórkę  krwi w zakładach pracy spółek Grupy PKP oraz w pobliżu dworców. 
informacje dla mediów:
Robert Kuczyński
dyrektor projektu 
ds. media relations
tel. + 48 22 473 30 02
r.kuczynski@plk-sa.pl 
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.