Powrót

140 mln zł na lepsze podróże na Podlasiu

Zwiększa się zakres inwestycji realizowanych w ramach Krajowego Programu Kolejowego.

W Białymstoku PLK podpisały umowy na linie podlaskie. Wartość prac na obu liniach to ponad 140 mln zł netto. Projekty współfinansowane są w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia. 

- Podpisanie tych dwóch umów to dla mnie bardzo istotne wydarzenie. Dzięki inwestycjom mieszkańcy Podlasia sprawniej dojadą do stolicy województwa, a przewoźnicy towarowi zyskają dużo większe możliwości. Bardzo się cieszę, że w ramach Krajowego Programu Kolejowego tak dużo inwestycji PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. realizują w naszym regionie– mówi Bohdan Paszkowski, wojewoda podlaski.

Prace pomiędzy Lewkami i Hajnówką oraz Białymstokiem i Bielskiem Podlaskim to kolejne istotne projekty z Krajowego Programu Kolejowego realizowane przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. na Podlasiu. Inwestycje za 140 mln zł zintegrują sieć kolejową w regionie i umożliwią lepszą komunikację. Mieszkańcy zyskają lepsze połączenie z Białymstokiem - powiedział Arnold Bresch, członek Zarządu PKP Polskich Linii Kolejowych S.A.

W ramach remontu linii Hajnówka – Lewki (nr 52) w Miklaszach i Lewkach powstaną nowe przystanki. W Hajnówce, Morzu, Starym Berezowie i Chytrej zmodernizowane zostaną perony. Do dyspozycji podróżnych będą nowe wiaty peronowe, tablice informacyjne, ławki i funkcjonalne oświetlenie. Wszystkie perony zostaną dostosowane do potrzeb osób o ograniczonej mobilności oraz słabowidzących – m.in. nawierzchnia platform będzie posiadała wyczuwalne stopą wypustki. Na trasie z Lewek do Hajnówki wymienionych zostanie 27 km torów. Będzie 8 nowych mostów i 3 przepusty. Poziom bezpieczeństwa na kolejowej trasie zwiększy przebudowa 22 przejazdów kolejowo-drogowych. Będą miały zmienioną nawierzchni i zamontowane urządzenia sygnalizacyjne. Za niespełna półtora roku, po zakończeniu wszystkich prac, na trasę Hajnówka – Lewki wrócą pociągi. Składy pasażerskie pojadą z prędkością 100 km/h, a towarowe 60 km/h. 

Inwestycja realizowana jest w formule projektuj i buduj w ramach projektu „Prace na linii kolejowej nr 52, na odcinku Lewki – Hajnówka”. Wartość podpisanej umowy to ponad 77 mln zł netto. Dofinansowanie dla prac wynosi 65,6 mln zł netto. Prace projektowe rozpoczną się jeszcze w tym roku. 

Między Białymstokiem a Bielskiem Podlaskim (linia nr 32) wybudowane zostaną nowe przystanki w Orzechowiczach, Hryniewiczach i Nowym Mieście. Kompleksową modernizację przejdzie sześć przystanków m.in. w Bielsku Podlaskim, Strabli i Zimnochach. Wykonawca przebuduje 7 km torów. Będą 3 nowe mosty i 5 wyremontowanych. Modernizacja 25 przejazdów ułatwi ruch drogowy oraz zwiększy poziom bezpieczeństwa na trasie kolejowej. 

Wykonane prace istotnie poprawią możliwości linii kolejowej. Pociągi pasażerskie rozpędzą się do 120 km/h, a towarowe do 80 km/h. Prace pomiędzy Białymstokiem i Bielskiem Podlaskim zakończą się w maju 2019 roku. Wartość umowy to prawie 63 mln zł netto. Dofinansowanie unijne wynosi 53,5 mln zł.


Modernizacje na Podlasiu

PLK modernizują istotne dla Podlasia linie kolejowe. Przebudowywana jest linia Warszawa – Białystok na odcinku Sadowne – Czyżew. Prowadzone są prace projektowe dla linii miedzy Czyżewem a Białymstokiem. Roboty planowane są na lata 2018-2020. Kontynuowane są prace oraz trzech liniach objazdowych: Ostrołęka – Łapy, Siedlce – Czeremcha oraz Czeremcha Białystok. PLK ogłosiły również przetarg na opracowanie dokumentacji projektowej dla modernizacji odcinka Białystok – Ełk. To pierwszy etap projektu „Prace na linii kolejowej E 75 na odcinku Białystok – Suwałki – Trakiszki (granica państwa)”. Wartość inwestycji to 2,5 mld zł. Projekty powinny być zakończone w 2020 r. Realizacja zaplanowana jest w latach 2020 – 2023.


Kontakt dla mediów:
Karol Jakubowski
Zespół prasowy
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
karol.jakubowski@plk-sa.pl
T: + 48 668 679 414

Pliki do pobrania