Ogólne warunki

Najem/dzierżawa

OFERTA PKP POLSKICH LINII KOLEJOWYCH S.A. w zakresie najmu/dzierżawy infrastruktury kolejowej kierowana jest zarówno do osób prowadzących działalność gospodarczą jak i do osób fizycznych.

Posiadamy wolne do zagospodarowania:

  • miejsca pod umieszczenie reklam,
  • grunty przy torach,
  • rampy, place ładunkowe,
  • grunty w pasie linii kolejowych,
  • grunty pod garaże, działki, parkingi,
  • budynki, pomieszczenia,
  • tereny pod składowiska, itp.

Posiadamy do wynajmu: toromierz elektroniczny do pomiaru torów, oczyszczarki tłucznia, pociągi do wymiany nawierzchni kolejowej, samochód ratownictwa technicznego oraz dźwigi do załadunku i rozładunku materiałów.

Jeżeli jesteście Państwo zainteresowani ofertą, prosimy o wypełnienie Wniosku o najem/dzierżawę (wniosek do pobrania poniżej).

Wypełniony wniosek można przesłać e-mailem, pocztą, można również złożyć osobiście, lub wypełnić na miejscu w jednostce organizacyjnej PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. 

W celu uzyskania dodatkowych informacji o ofercie prosimy kontaktować się z pracownikami PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. - telefonicznie bądź drogą mailową.

ZAPRASZAMY DO SKŁADANIA OFERT NA NAJEM/DZIERŻAWĘ


Zamieszczone oferty mają charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu przepisów art. 66 i następnych Kodeksu Cywilnego, powinny być traktowane wyłącznie jako zaproszenie do negocjacji i zawarcia umowy. Informacje zawarte w ofertach mogą ulegać zmianom.