Powrót

Wyniki konkursu dla uczniów szkół podstawowych „Wybieram kolej, bo dbam o środowisko”

Grafika przedstawiająca pociąg, drzewa oraz kobietę.

Prace konkursowe zostały ocenione zgodnie z Regulaminem konkursu  przez Komisję konkursową w trzech kategoriach wiekowych: klasy I-III, klasy IV-VI, klasy VII-VIII, biorąc pod uwagę następujące kryteria: zgodność tematyki, pomysłowość i oryginalne ujęcie tematu, samodzielność wykonania, estetyka i walory artystyczne m.in. kompozycja, kolorystyka, technika wykonania.

Przedmiotem konkursu było stworzenie pracy plastycznej/rysunkowej bądź plakatu w zależności od kategorii wiekowej, promującej kolej jako ekologiczny środek transportu.

Wyniki konkursu:

I KATEGORIA (klasy I – III)
I miejsce: Wojciech Sitarz – Szkoła Podstawowa w Rudzie-Hucie kl. III
II miejsce: Maria Kuczyńska – Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kruszynie kl. III
III miejsce: Iga Walska – Szkoła Podstawowa nr 2 im. Orląt Lwowskich w Wołowie kl. I


II KATEGORIA (klasy IV – VI)
I miejsce: Oliwia Podraza –Publiczna Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego Prymasa Tysiąclecia w Łękach Górnych kl. IV
II miejsce: Karina Gajewska –Szkoła Podstawowa w Zarębie kl. V
III miejsce: Oliwia Kopczyńska –Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kikole Szkoła Podstawowa im. Ignacego Antoniego Zboińskiego kl. IV


III KATEGORIA (klasy VII – VIII)
I miejsce: Weronika Pryka –Szkoła Podstawowa im. Żołnierzy II Armii Wojska Polskiego w Tomaszowie Bolesławieckim kl. VIII
II miejsce: Maciej Patyna –Szkoła Podstawowa im. Janusza Łąckiego w Borkowicach kl. VII
III miejsce: Marianna Gałczyńska –Szkoła Podstawowa nr 4 im. Św. Barbary w Bochni kl. VIII


Dodatkowo Komisja konkursowa zdecydowała o przyznaniu WYRÓŻNIEŃ, które otrzymują:

  • Alicja Kuropatwa – Publiczna Szkoła Podstawowa im. Św. Jana Pawła II w Nowej Rokitni kl. I
  • Kacper Dawidziuk – Szkoła Podstawowa im. Elizy Orzeszkowej w Sobolewie kl. VI
  • Szymon Bałdyga – Szkoła Podstawowa w Jareniówce kl. IV
  • Zuzanna Wawrzyn – Szkoła Podstawowa nr 66 im. Ks. Juliana Chrościckiego w Warszawie kl. VIII


Wręczenie nagród rzeczowych nastąpi w uzgodnieniu z koordynatorami szkoły właściwej dla laureatów i wyróżnionych w konkursie.

Dziękujemy za zaangażowanie i udział w konkursie!

Nagrodzone prace konkursowe można zobaczyć w galerii poniżej.


Regulamin konkursu dla uczniów szkół podstawowych Wybieram kolej, bo dbam o środowisko

Regulamin konkursu dla uczniów szkół podstawowych Wybieram kolej, bo dbam o środowisko - wersja dostosowana do zasad WCAG