Biblioteczne Ośrodki Informacji

Katalog centralny on line


Jest to wspólny, zautomatyzowany katalog zbiorów w systemie SowaSQL Premium, zawierający informacje o publikacjach wpływających do wszystkich Bibliotecznych Ośrodków Informacji od 2011 r.

Katalog centralny jest systematycznie, retrospektywnie uzupełniany.

Katalogi kartkowe

Do 2011 r. opisy katalogowe materiałów bibliotecznych znajdują się w katalogach kartkowych: alfabetycznym, zawierającym karty katalogowe ułożone alfabetycznie według haseł, głównie autorskich i tytułowych oraz rzeczowym, szeregującym opisy według symboli Uniwersalnej Klasyfikacji Dziesiętnej. Katalogi dostępne są na miejscu w siedzibach poszczególnych Bibliotecznych Ośrodków Informacji.


Lokalizacje Bibliotecznych Ośrodków Informacji

Udostępnianie zbiorów regulują:

Zasady korzystania ze zbiorów i świadczenia usług informacyjnych Zintegrowanego Systemu Biblioteczno-Informacyjnego w PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

Biblioteczne Ośrodki Informacji wchodzą w skład struktury organizacyjnej PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., tworząc ogólnokrajową sieć placówek usytuowanych na terenie strategicznych okręgów kolejowych, mających swoje siedziby w: Białymstoku, Bydgoszczy, Gdańsku, Krakowie, Lublinie, Łodzi, Nowym Sączu, Poznaniu, Rzeszowie, Szczecinie, Warszawie i Wrocławiu.

Biblioteczne Ośrodki Informacji w oparciu o oprogramowanie SowaSQL Premium, tworzą Zintegrowany System Biblioteczno-Informacyjny, zawierający centralny katalog zbiorów i baz informacyjnych oraz wspólny zbiór kont bibliotecznych. 

Zbiory Bibliotecznych Ośrodków Informacji są ogólnodostępne dla pracowników Spółki PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., użytkowników z całego środowiska kolejarskiego oraz uczniów, studentów i innych osób zainteresowanych problematyką kolejową.