Dołącz do naszego grona kandydatów

Dołącz do nas

Jeżeli obecnie nie poszukujemy osoby na stanowiska w interesującym Cię obszarze, zapraszamy do wypełnienia formularza, który zostanie użyty do powiadomienia Cię o przyszłych rekrutacjach.

Jeżeli chcesz do nas dołączyć, wypełnij formularze rekrutacyjne do jednostek organizacyjnych, w których chcesz pracować. Do formularza dołącz aktualne CV i List motywacyjny.

Centrala Spółki

Składa się z wyspecjalizowanych komórek, stanowiących merytoryczne wsparcie dla Zarządu Spółki. Tu tworzą się wszystkie plany i strategie dotyczące wszystkich aspektów działalności Spółki.

Skupia menedżerów, ekspertów i specjalistów z wielu branż biznesowych: kolejowych, analitycznych, finansowych, HR-owych, zakupowych, PR-owych, inżynierskich, telekomunikacyjnych, administracyjnych, kontrolingowych, audytorskich i wielu innych.

Przejdź na stronę z formularzem rekrutacyjnym do Centrali Spółki.

Centrum Realizacji Inwestycji

Zadaniem Centrum Realizacji Inwestycji jest zarządzanie realizacją przedzielonych przez Zarząd Spółki przedsięwzięć inwestycyjnych, sprawowanie funkcji inwestora oraz zapewnienie nadzoru inwestorskiego. Ponadto jednostka opracowuje plany rzeczowo – finansowe i harmonogramy projektów, prowadzi procedury przetargowe oraz zagadnienia związane z ochroną środowiska. Komórki Centrum zlokalizowane są w wielu miastach na obszarze całej Polski.

Przejdź na stronę z formularzem rekrutacyjnym do Centrum Realizacji Inwestycji

Centrum Zarządzania Ruchem Kolejowym

Zadaniem Centrum jest konstruowanie rozkładów jazdy, nadzorowanie ruchu pociągów oraz kierowanie nimi, dokumentowanie pracy eksploatacyjnej realizowanej na liniach kolejowych, a także organizowanie, nadzorowanie i koordynowanie działań w sytuacjach kryzysowych, w tym pełnienie funkcji Centrum Zarządzania Kryzysowego.

Komórki Centrum zlokalizowane są w Warszawie, Krakowie, Lublinie, Sosnowcu, Gdańsku, Poznaniu, Wrocławiu, Szczecinie.

 Przejdź na stronę z formularzem rekrutacyjnym do Centrum Zarządzania Ruchem Kolejowym

Centrum Diagnostyki

Centrum Diagnostyki czuwa nad bezpieczeństwem transportu kolejowego. Prowadzi badania diagnostyczne, gromadzi i przetwarza wyniki diagnostyki elementów infrastruktury kolejowej oraz nadzoruje procesy spawalnictwa nawierzchni kolejowej i dokonuje odbiorów technicznych materiałów nawierzchniowych. Działania diagnostyczne obejmują całą sieć linii kolejowych. 

Komórki Centrum zlokalizowane są w wielu miastach na obszarze całej Polski.

Przejdź na stronę z formularzem rekrutacyjnym do Centrum Diagnostyki

Zakład Maszyn Torowych

Realizuje zadania związane z produkcją, naprawą oraz obsługą techniczną maszyn i urządzeń przeznaczonych do robót torowych, ponadto zajmuje się ich administracją i eksploatacją.

Komórki organizacyjne Zakładu zlokalizowane są w różnych miastach na terenie całej Polski.

Przejdź na stronę z formularzem rekrutacyjnym do Zakładu Maszyn Torowych

Straż Ochrony Kolei

Zadaniem Straży jest kontrola przestrzegania przepisów porządkowych związanych z ochroną życia  i zdrowia ludzi oraz mienia na obszarze kolejowym, w pociągach i innych pojazdach kolejowych. 
Komórki organizacyjne Straży są zlokalizowane w różnych miastach na obszarze całej Polski.

Przejdź na stronę z formularzem rekrutacyjnym do Straży Ochrony Kolei

Zakłady Linii Kolejowych (IZ)

Zadaniem zakładów jest zapewnienie utrzymania i obsługi infrastruktury kolejowej w stanie gwarantującym jej sprawność techniczno – eksploatacyjną oraz oczekiwaną niezawodność, a także prowadzenie ruchu pociągów, zapewniając regularność, punktualność i bezpieczeństwo ruchu kolejowego; usuwanie skutków wypadków i wydarzeń na liniach kolejowych; administrowanie oraz eksploatacja infrastruktury kolejowej w celu udostępniania jej przewoźnikom kolejowym.

W strukturze PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. funkcjonują 23 Zakłady, odpowiadające za realizację ww. zadań na przydzielonym obszarze geograficznym.

Przedsiębiorstwo Napraw Infrastruktury

Zadaniem Przedsiębiorstwa Napraw Infrastruktury jest działalność w zakresie remontów i kompleksowej modernizacji infrastruktury kolejowej wraz z obiektami towarzyszącymi oraz bieżącego utrzymania infrastruktury. Ponadto Przedsiębiorstwo świadczy usługi wynajmu maszyn torowych i budowlanych oraz pojazdów szynowych. Komórki organizacyjne Przedsiębiorstwa Napraw Infrastruktury zlokalizowane są w różnych miastach na terenie całej Polski.

Przejdź na stronę z formularzem rekrutacyjnym do Przedsiębiorstwa Napraw Infrastruktury.​​​​​​​