FAQ – najczęściej zadawane pytania

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. prowadzi rekrutację poprzez publikowanie ogłoszeń rekrutacyjnych na stronie Spółki w zakładce Kariera oraz wybranych serwisach z ogłoszeniami o pracę, portalach branżowych, firmowym Intranecie. Każde ogłoszenie zawiera odniesienie do formularza rekrutacyjnego, który należy wypełnić i załączyć odpowiednie, wskazane dokumenty rekrutacyjne. Istnieje również możliwość pozostawienia CV w naszej bazie kandydatów pod kątem procesów rekrutacyjnych, które będą realizowane w przyszłości.


Nie. Ze względu na ochronę danych osobowych, wymagającą pełnej kontroli nad dokumentami kandydatów do pracy, aplikacje przyjmujemy wyłącznie przez formularze rekrutacyjne generowane za pośrednictwem elektronicznego systemu do zarządzania rekrutacjami.


Oczywiście! Zachęcamy do pozostawiania aplikacji w naszej bazie kandydatów.


Proces rekrutacyjny w naszej Spółce składa się z kilku etapów: pierwszym z nich jest analiza otrzymanych aplikacji pod katem spełnienia wymagań określonych w ogłoszeniu rekrutacyjnym. Wszystkie aplikacje zgodne z wymogami przedstawionymi w ogłoszeniu przesyłane są do menadżera poszukującego kandydata do pracy. To on wskazuje kandydatów, którzy zostaną zaproszeni do kolejnego etapu - rozmowy kwalifikacyjnej. Wybrani kandydaci ubiegający się o pracę w Centrali Spółki wypełniają również testy kompetencyjne. W spotkaniu rekrutacyjnym uczestniczą: menadżer poszukujący pracownika oraz przedstawiciel HR. W momencie, gdy proces rekrutacyjny zostaje zakończony – wszyscy kandydaci otrzymują informację zwrotną.


Nie, na spotkania rekrutacyjne zapraszani są kandydaci, których profil kompetencyjny najbardziej odpowiada potrzebom biznesu. Analizom podlegają kwalifikacje oraz kompetencje kandydata, przebieg doświadczenia zawodowego, a także możliwość spełnienia przez pracodawcę oczekiwań finansowych kandydata do pracy.


Kryteria, wskazane w ogłoszeniu rekrutacyjnym, wyznaczają pewien zakres kwalifikacji i kompetencji, które powinien spełniać kandydat do pracy, aby mógł z powodzeniem wykonywać obowiązki przypisane do stanowiska. W przypadku, gdy kandydat nie kwalifikuje się do dalszego etapu rekrutacji, istnieje możliwość rozważenia jego aplikacji na potrzeby innej oferty pracy (tylko, gdy wyrazi na to zgodę.)


Wraz z początkiem pandemii COVID-19 wprowadziliśmy rozmowy rekrutacyjne on-line. Obecnie spotykamy się z kandydatami zarówno stacjonarnie, jak również zdalnie. Informację o formie spotkania przekazuje rekruter podczas zapraszania na rozmowę kwalifikacyjną. W przypadku spotkań w siedzibie PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. dbamy o zachowanie środków zapewniających bezpieczeństwo.


1. Zbieranie aplikacji

2. Analiza dokumentów aplikacyjnych

3. Rozmowy kwalifikacyjne

4. Testy kompetencyjne (w przypadku rekrutacji do Centrali Spółki)

5. Oferta pracy

6. Informacja zwrotna dla kandydatów


Każda rekrutacja prowadzona jest wg przyjętych przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. standardów, z dbałością o rzetelność, przejrzystość oraz kontakt ze wszystkimi kandydatami. Informacja o zakończeniu procesu rekrutacji zostaje wysłana do wszystkich uczestników procesu w momencie wyłonienia finalnego kandydata.


Tak, każda aplikacja rozpatrywana jest niezależnie – w odniesieniu do konkretnego ogłoszenia o pracę.


Nasze ogłoszenia rekrutacyjne przedstawiają bieżące potrzeby Spółki. Ważne są dla nas kompetencje kandydatów oraz posiadana wiedza i doświadczenie. Zatrudniamy osoby nastawione na współpracę, które potrafią dzielić się wiedzą z innymi. Doceniamy również profesjonalizm oraz chęci do dalszego rozwoju.


Przygotowując się do spotkania rekrutacyjnego, należy zacząć od analizy ogłoszenia i określonych w nich wymagań stawianych kandydatom. Dobrze jest przypomnieć sobie konkretne sytuacje z doświadczenia zawodowego, które potwierdzają posiadane umiejętności. Do zrobienia dobrego wrażenia  podczas rozmowy rekrutacyjnej konieczna jest również wiedza na temat naszej firmy. Warto zapoznać się z aktualnościami dostępnymi na stronie internetowej lub w korporacyjnych social mediach.


Aplikację rozważamy w ramach rekrutacji, na którą zostało złożone CV. Jeśli jednak wypełniając formularz aplikacyjny wyraził/a Pan/Pani zgodę na udział w przyszłych procesach – niewykluczone,
że rozważymy Pana/Pani kandydaturę na potrzeby innej oferty pracy.