Powrót

Wypadek na przejeździe - symulacja

Stawiamy #SzlabanNaRyzyko. Dołączcie do naszej kampanii Bezpieczny przejazd - "Szlaban na ryzyko", www.bezpieczny-przejazd.pl 

Film zrealizowany w ramach projektu POIiŚ 7.1-59 „Poprawa bezpieczeństwa i likwidacja zagrożeń eksploatacyjnych na przejazdach kolejowych – etap I” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.