Powrót

Wiertnica na budowie: most nad Kanałem Kędzierzyńskim

Powstała już nowa konstrukcja mostu. Stare przęsło przeprawy zostało zdemontowane, a w jego miejsce zamontowano nowe, o masie 300 ton. Na wiosnę zakończymy na obiekcie montaż toru i sieci trakcyjnej.

Do przygotowania gruntu pod nowy most i prowadzący do niego tor potrzebny był specjalistyczny sprzęt – 60-tonowa palownica. W materiale zobaczycie, jak wyglądała praca tej ogromnej wiertnicy na placu budowy oraz poznacie zasady jej działania.

Roboty na linii Toszek-Stare Koźle są przeprowadzane w ramach projektu „Prace na liniach kolejowych nr 153, 199, 681, 682 oraz 872 na odcinku Toszek Północ-Rudziniec Gliwicki-Stare Koźle" o wartości ponad 190 mln zł, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.