Powrót

Warszawa Zachodnia zmienia się dla podróżnych

Prace zwiększą komfort obsługi podróżnych. Stacja będzie dostępna dla wszystkich pasażerów, szczególnie poprawi się sytuacja osób o ograniczonych możliwościach poruszania się – będą m. in. ruchome schody, windy. Zapewnione zostaną sprawniejsze połączenia z komunikacja miejską. Wszystkie perony zostaną zadaszone. Czytelne oznakowanie oraz system informacji pasażerskiej, ułatwią korzystanie z kolei. Dodatkowy peron od strony ul. Tunelowej zwiększy możliwość organizacji sprawnych połączeń.

Komunikację w obszarze stacji ułatwi kładka, która połączy Wolę i Ochotę. Przejście podziemne będzie wydłużone do peronu nr 8 (docelowo nr 9) przy linii obwodowej oraz wyższe, szersze i połączone z przestrzenią poczekalni i kas biletowych. Kompleksowo przebudowany będzie układ torowy. Dzięki nowoczesnym systemom sprawniejsze będzie zarządzenie ruchem kolejowym.

W materiale – relacji z konferencji prasowej – zobaczycie, jak przebiega inwestycja oraz dowiecie się, co jeszcze przed nami.