Powrót

Usprawniamy transport towarów w Górnośląskim Okręgu Przemysłowym

Inwestycja wzmocni rolę kolei jako ekologicznego i konkurencyjnego środka transportu względem transportu drogowego. Więcej towarów na torach to mniej ciężarówek na drogach i tym samym korzyści dla środowiska naturalnego. Sprawny przewóz ładunków wpłynie na rozwój gospodarki i regionu.

Projekt „Prace na liniach kolejowych nr: 132, 147, 161, 180, 188, 654, 657 na odcinkach Gliwice - Bytom, Chorzów Stary - Mysłowice oraz Dorota - Mysłowice Brzezinka” realizowany przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. obejmuje linię kolejową nr 132 na odcinku Bytom - Zabrze Biskupice, linię nr 147 na odcinku Zabrze Biskupice - Maciejów Północny oraz linię nr 180 na odcinku posterunek Dorota (Sosnowiec) - Mysłowice Brzezinka, a także stację Katowice Szopienice Płn.

Inwestycja ma wartość ponad 400 mln zł, dofinansowanie pochodzi z unijnego Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Zakończenie wszystkich prac planowane jest na IV kwartał 2023 r.

Wersja filmu z audiodeskrypcją dla osób niewidomych i niedowidzących pod linkiem: https://youtu.be/OTgYBas6kOI