Powrót

System ERTMS/GSM-R na linii E20

Wraz z systemem ETCS, który zostanie wybudowany w następnej kolejności, znacząco wpłynie na usprawnienie ruchu kolejowego. Współpraca systemów pozwoli na transmisję w cyfrowej jakości głosu, danych, a nawet wiadomości tekstowych między osobami odpowiedzialnymi za prowadzenie ruchu pociągów oraz umożliwi jednoczesne nadawanie i odbieranie komunikatów.