Powrót

Sprawny i bezpieczny przewóz towarów koleją w Górnośląskim Okręgu Przemysłowym

Dzięki inwestycji w Górnośląskim Okręgu Przemysłowym szybszy i sprawniejszy staje się przewóz towarów koleją. Zwiększa się przepustowość, czyli możliwość kursowania większej ilości składów z ładunkami. Inwestycja wzmacnia rolę kolei jako ekologicznego i konkurencyjnego środka transportu względem transportu drogowego. Więcej towarów na torach to mniej ciężarówek na drogach i tym samym korzyści dla środowiska naturalnego. Sprawny przewóz ładunków wpływa na rozwój gospodarki i regionu.

Wersja filmu z audiodeskrypcją dla osób niewidomych i niedowidzących pod linkiem: https://youtu.be/xP91nQF40Bc.