Powrót

Spot dotyczący kradzieży i dewastacji elementów infrastruktury kolejowej

Z powodu kradzieży i dewastacji mienia kolejowego w PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. straty finansowe w 2012 roku sięgnęły 4 603 733,20 zł. na liniach czynnych, z czego najwięcej przypadków, bo aż 1874 dotyczyło kradzieży elementów sterowania ruchem kolejowym, najwięcej - 477 w województwie śląskim, a 917 kradzieży urządzeń elektroenergetyki kolejowej. 614 kradzieży dotyczyło urządzeń teleinformatyki kolejowej. Na odcinkach nieczynnych straty spowodowane kradzieżami i dewastacją mienia wyniosły 3 370 334,90 zł. Łącznie 7 974 068 zł strat w infrastrukturze kolejowej w 2012, których pokrycie kosztowało 22 mln zł. W I połowie 2013 r. straty wyniosły ponad 8,5 mln zł.