Powrót

Program Kolej Plus

Ponad 1200 km linii kolejowych będzie mogło zostać objętych dofinansowaniem w ramach Programu Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej Kolej Plus do 2028 r. Do realizacji zakwalifikowano 34 inwestycje dotyczące infrastruktury kolejowej w 11 województwach.

Dzięki realizacji Programu możliwe będzie przywrócenie połączeń kolejowych do miast, które nie mają dostępu do kolei. Zwiększy się atrakcyjność i możliwość rozwoju gospodarczego mniejszych regionów.

Program Kolej Plus zaplanowano do realizacji do 2028 roku. Jego realizacja wpłynie na poprawę warunków życia mieszkańców i wzrost atrakcyjności wielu regionów.

Więcej o Programie Kolej Plus na stronie: https://www.plk-sa.pl/program-kolej-plus