Powrót

Pomorskie Przedsiębiorstwo Mechaniczno-Torowe sp. z o.o. w Gdańsku

Dzięki posiadaniu najnowocześniejszych maszyn do robót torowych oraz blisko pół tysiąca pracowników, firma realizuje inwestycje w całej Polsce. Są to roboty budowlane branży torowej, obiektów inżynieryjnych, a także roboty branży elektroenergetycznej na infrastrukturze kolejowej. Firma świadczy także usługi z zakresu naprawy ciężkich maszyn do robót torowych, wynajmu maszyn i sprzętu oraz obróbki skrawaniem.

Spółka od ponad 65 lat dba o stan infrastruktury kolejowej w całej Polsce, a także wspiera szkoły i uczelnie wyższe o profilu kolejowym, organizuje praktyki i dzieli się wiedzą, kształcąc przyszłych kolejarzy.