Powrót

Nowy Rzeszów Główny – przebudowa stacji

Prace za 205 mln zł prowadzone są w ramach projektu "Poprawa stanu technicznego infrastruktury obsługi podróżnych (w tym dostosowanie do wymagań TSI PRM), Etap III - Rzeszów Główny" współfinansowanego przez Unię Europejską. Zakończenie inwestycji jest planowane w połowie 2021 r.