Powrót

Nowe perony na stacji Rzeszów Główny służą podróżnym

Inwestycja jest realizowana w ramach projektu: „Poprawa stanu technicznego infrastruktury obsługi podróżnych (w tym dostosowanie do wymagań TSI PRM)”. Prace są współfinansowane ze środków unijnych Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.