Powrót

Nowe maszyny PLK w akcji – odśnieżanie linii kolejowych

Sprzęt wzmocnił nasz park maszynowy i usprawnił działanie zespołów pogotowia technicznego. Nowe pojazdy, dzięki możliwości jazdy z prędkością do 100 km/h przyspieszają dojazdy do miejsca prac i usuwanie usterek na kolejowych szlakach. Wózki są wyposażone w żuraw do wyładunku materiałów oraz dodatkowy osprzęt do odśnieżania torów zimą.