Powrót

Najczęściej spotykane rodzaje mostów i wiaduktów kolejowych

To jedna z najważniejszych tras towarowych na Górnym Śląsku. Zapewnia m.in. transport węgla z kopalń Rybnickiego Okręgu Węglowego do portów w Szczecinie, Świnoujściu i Gdyni. Na modernizowanym odcinku wykonaliśmy już większość prac torowych, m. in. przebudowaliśmy ponad 50 obiektów inżynieryjnych, wyremontowaliśmy nastawnie, m. in. w Toszku i Rudzińcu Gliwickim, Sławięcicach, Starym Koźlu i Kędzierzynie Koźlu, odnowiliśmy 10 przejazdów kolejowo-drogowych, m. in. w Pławniowicach i Bycinie.

Efektem inwestycji będzie podniesienie poziomu bezpieczeństwa ruchu kolejowego i drogowego, sprawniejszy i szybszy transport towarów oraz przejazd większej liczby składów. Dzięki modernizacji zwiększy się konkurencyjność kolei w stosunku do transportu drogowego.

Wartość projektu pn. „Prace na liniach kolejowych nr 153, 199, 681, 682 oraz 872 na odcinku Toszek Północ-Rudziniec Gliwicki-Stare Koźle" to ponad 192 mln zł. Zakończenie prac współfinansowanych przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko zaplanowano do maja 2020 r.