Powrót

Montaż rozjazdu krok po kroku

Rozjazd kolejowy to specjalna konstrukcja wielotorowa wykonana z szyn kolejowych, kształtowników stalowych oraz innych elementów, która umożliwia przejazd pojazdów kolejowych z jednego toru na drugi z określoną prędkością.

Przedstawiony rozjazd powstał w ramach projektu „Poprawa bezpieczeństwa poprzez zabudowę nowych rozjazdów kolejowych o podwyższonym standardzie konstrukcyjnym - etap II” jest współfinansowany z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Wartość projektu to ponad 214 mln zł.

W ramach projektu zamontowaliśmy 244 nowe rozjazdy na sieci kolejowej w 12 województwach. Nowe urządzenia zapewniają sprawniejsze i bezpieczniejsze podróże. Dzięki nim zostały zlikwidowane punktowe ograniczenia prędkości. Nowe rozjazdy pozwalają na płynną jazdę pociągów oraz utrzymanie rozkładowych – a nawet skracanie – czasów podróży. Dodatkowo, wyposażyliśmy wszystkie rozjazdy w system elektrycznego ogrzewania (EOR). Zapobiega on zamarzaniu rozjazdów i ułatwia usuwanie śniegu i lodu. Nowoczesne technologie umożliwiają automatyczne załączanie ogrzewania w zależności od zmian temperatury.

Niedawno zakończony program rozjazdowy to część większego projektu modernizacji rozjazdów na polskich torach. W obecnej perspektywie finansowej (lata 2014-2020) w ramach Krajowego Programu Kolejowego modernizacja obejmuje ponad 5000 rozjazdów.