Powrót

Montaż rozjazdów na stacji Lublin Główny

Na stacji prowadzimy również roboty przy rozjazdach. W materiale zobaczycie, jak przebiega montaż tych elementów torów. Na stacji Lublin Główny zamontujemy 67 nowych rozjazdów i wymienimy 2. Dzięki tym pracom będzie możliwy przejazd większej liczby pociągów, a także poprawi się bezpieczeństwo i komfort podróży.

Wszystkie roboty na stacji mają się zakończyć do końca 2020 r.

Modernizacja linii nr 7 jest jednym z największych projektów w Krajowym Programie Kolejowym. Po jej ukończeniu podróż najszybszym pociągiem między Warszawą i Lublinem zajmie około 90 min. Projekt „Prace na linii kolejowej nr 7 Warszawa Wschodnia Osobowa – Dorohusk na odcinku Warszawa – Otwock – Dęblin – Lublin, etap I” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014–2020.