Powrót

Modernizacja linii Poznań-Piła – efekty

Inwestycja o wartości ok. 500 mln zł odbywa się w ramach projektu „Modernizacja linii kolejowej nr 354 Poznań Główny POD – Chodzież – Piła Główna w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020”.