Powrót

Modernizacja linii kolejowej nr 146 na odcinku Wyczerpy – Chorzew Siemkowice

Wzmocniono już podtorze, odtworzono, udrożniono i oczyszczono system odwodnienia na długości 24 km. Zmodernizowano 18 przejazdów kolejowo-drogowych. W ramach remontu obiektów inżynieryjnych wykonano prace na 66-metrowym stalowym moście na rzece Warcie w Ważnych Młynach. Więcej: http://towarynatory.pl/