Powrót

Miliony na tory – stawiamy na tory w transporcie towarowym

Na modernizowanym odcinku m. in. przebudowaliśmy ponad 50 obiektów inżynieryjnych: mostów i wiaduktów, wyremontowaliśmy nastawnie i odnowiliśmy 10 przejazdów kolejowo-drogowych. Efektem inwestycji będzie podniesienie poziomu bezpieczeństwa ruchu kolejowego i drogowego, sprawniejszy i szybszy transport towarów oraz przejazd większej liczby składów. Dzięki modernizacji zwiększy się konkurencyjność kolei w stosunku do transportu drogowego.

Odcinek Toszek Północ-Rudziniec Gliwicki-Sławięcice-Stare Koźle to jedna z najważniejszych tras towarowych na Górnym Śląsku. Zapewnia m.in. transport węgla z kopalń Rybnickiego Okręgu Węglowego do portów w Szczecinie, Świnoujściu i Gdyni.

Roboty na linii Toszek-Stare Koźle są przeprowadzane w ramach projektu „Prace na liniach kolejowych nr 153, 199, 681, 682 oraz 872 na odcinku Toszek Północ-Rudziniec Gliwicki-Stare Koźle" o wartości ponad 180 mln zł, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Zakończenie całej inwestycji zaplanowano do końca 2019 r.