Powrót

Lepsze podróże na odcinku Chybie-Żory-Rybnik-Nędza/Turze – efekty remontu

Szczegóły na temat inwestycji na stronie www.towarynatory.pl

Projekt „Prace na liniach kolejowych nr 140, 148, 157, 159, 173, 689, 691 na odcinku Chybie-Żory-Rybnik-Nędza/Turze” o wartości 375 mln zł był realizowany w latach 2017-2019 z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 i współfinansowany z funduszy unijnych.