Powrót

Etapy przebudowy mostu nad Kanałem Kędzierzyńskim

W materiale zobaczycie, jak przebiegały prace na moście od momentu rozpoczęcia remontu aż do nasunięcia nowego przęsła. Zobaczycie, w jaki sposób został zamontowany tak ciężki element – o masie 300 ton.

Na wiosnę zakończymy na przeprawie montaż toru i sieci trakcyjnej.

Roboty na linii Toszek-Stare Koźle są przeprowadzane w ramach projektu „Prace na liniach kolejowych nr 153, 199, 681, 682 oraz 872 na odcinku Toszek Północ-Rudziniec Gliwicki-Stare Koźle" o wartości ponad 190 mln zł, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.