Powrót

Dolnośląskie Przedsiębiorstwo Napraw Infrastruktury Komunikacyjnej „DOLKOM” we Wrocławiu

Oprócz podstawowej działalności specjalizuje się w naprawach ciężkich maszyn torowych. Jest przewoźnikiem towarowym posiadającym licencje i certyfikaty wydane przez Urząd Transportu Kolejowego. Działalność Spółki na terenie Dolnego Śląska ma istotne znaczenie w poprawie jakości transportu kolejowego, służącego funkcjonowaniu regionu, jak i życiu mieszkańców.