Powrót

Czym jest rozjazd kolejowy? – budowa i rodzaje

W materiale wyjaśniamy, czym jest rozjazd kolejowy, z jakich elementów się składa oraz jakie są jego rodzaje. Nowe urządzenia zapewniają sprawniejsze i bezpieczniejsze podróże. Dzięki nim zostały zlikwidowane punktowe ograniczenia prędkości.

Nowe rozjazdy pozwalają na płynną jazdę pociągów oraz utrzymanie rozkładowych – a nawet skracanie – czasów podróży.

Niedawno zakończony program rozjazdowy to część większego projektu modernizacji rozjazdów na polskich torach. W obecnej perspektywie finansowej (lata 2014-2020) w ramach Krajowego Programu Kolejowego modernizacja obejmuje ponad 5000 rozjazdów.

Projekt pn. „Poprawa bezpieczeństwa poprzez zabudowę nowych rozjazdów kolejowych o podwyższonym standardzie konstrukcyjnym - etap II” jest współfinansowany z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Wartość projektu to ponad 214 mln zł.