ZARZĄD SPÓŁKI

Ireneusz Merchel

Prezes Zarządu

Marek Olkiewicz

Wiceprezes Zarządu - dyrektor ds. eksploatacji

Sekretariat

ul. Targowa 74
03-734 Warszawa
tel.(22) 47 320 00
fax (22) 47 339 43
e-mail: sekretariat.iif@plk-sa.pl 

Sekretariat

ul. Targowa 74
03-734 Warszawa
tel. (22) 47 320 01
fax (22) 47 328 38
e-mail: sekretariat.itie@plk-sa.pl 

Arnold Bresch

Członek Zarządu - dyrektor ds. realizacji inwestycji

Piotr Majerczak

Członek Zarządu - dyrektor ds. utrzymania infrastruktury

Sekretariat

ul. Targowa 74
03-734 Warszawa
tel. (22) 47 320 07
fax (22) 47 333 34
e-mail: sekretariat.iwik@plk-sa.pl 

Sekretariat

ul. Targowa 74
03-734 Warszawa
tel.(22) 47 320 02
fax (22) 47 328 38
e-mail: sekretariat.itie@plk-sa.pl

Robert Sobczak

Członek Zarządu - dyrektor ds. rozwoju

Radosław Celiński

Członek Zarządu - dyrektor ds.
finansowych i ekonomicznych

Sekretariat

ul. Targowa 74
03-734 Warszawa
tel. (22) 47 320 07
fax (22) 47 333 34
e-mail: sekretariat.iwik@plk-sa.pl 

 

Sekretariat

ul. Targowa 74
03-734 Warszawa
tel.(22) 47 320 04
fax (22) 47 339 43
e-mail: sekretariat.iif@plk-sa.pl 

Witold Marek Słowik

Członek Zarządu - dyrektor ds.
operacyjnych

Sekretariat

ul. Targowa 74
03-734 Warszawa
tel. (22) 47 320 46
e-mail: sekretariat.iwik@plk-sa.pl