Podstawowe dane

Komunikat

Szanowni Państwo,
uprzejmie informujemy, że piątek 25. listopada 2022 r. jest dniem wolnym od pracy dla pracowników PKP Polskich Linii Kolejowych S.A., którzy nie pełnią służby związanej z bieżącą obsługą pociągów oraz utrzymaniem linii kolejowych. W związku z tym sekretariaty PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. będą nieczynne.

Prosimy o korzystanie z formularzy kontaktowych dostępnych pod adresem internetowym: http://www.plk-sa.pl/kontakt/formularze-kontaktowe/

Nazwa i dane Spółki

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.


Siedziba Spółki: ul. Targowa 74, 03-734 Warszawa

NIP: 113-23-16-427, REGON: 017319027

Miejsce rejestracji:
Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIV Wydział Gospodarczy - Krajowego Rejestru Sądowego, KRS 0000037568

Kapitał zakładowy:
wysokość kapitału zakładowego w całości wpłaconego: 32 069 349 000,00 zł
(słownie: trzydzieści dwa miliardy sześćdziesiąt dziewięć milionów trzysta czterdzieści dziewięć tysięcy złotych)

Elektroniczna skrzynka podawcza PKP Polskich Linii Kolejowych S.A.:
/PLK/SkrytkaESP