Komunikat

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że środa 25. listopada 2020 r. jest dniem wolnym od pracy dla pracowników PKP Polskich Linii Kolejowych S.A., którzy nie pełnią służby związanej z bieżącą obsługą pociągów oraz utrzymaniem linii kolejowych. W związku z tym sekretariaty biur Centrali i Jednostek PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. będą nieczynne.

 

Nazwa i dane spółki

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

Siedziba Spółki: ul. Targowa 74, 03-734 Warszawa

NIP: 113-23-16-427, REGON: 017319027

Miejsce rejestracji:
Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIV Wydział Gospodarczy - Krajowego Rejestru Sądowego, KRS 0000037568

Kapitał zakładowy:
wysokość kapitału zakładowego w całości wpłaconego: 20 424 936 000,00 zł 
(słownie: dwadzieścia miliardów czterysta dwadzieścia cztery miliony dziewięćset trzydzieści sześć tysięcy złotych)

Elektroniczna skrzynka podawcza PKP Polskich Linii Kolejowych S.A.:
/PLK/SkrytkaESP
 

Formularze kontaktowe


Dane upublicznione zgodnie z art. 5 ustawy o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz niektórych innych ustaw
(Dz. U. z 2006 r. nr 208, poz. 1540)