Formularze kontaktowe

Formularz kontaktu z administratorem strony

Wszelkie problemy związane z Platformą Zakupową (m.in. zablokowane konta) należy zgłaszać wysyłając wiadomość e-mail na adres: support@plk-sa.pl w temacie wiadomości wpisując: Platforma Zakupowa oraz w treści wiadomości wpisując: imię, nazwisko, login użytkownika, nazwę firmy/NIP lub telefonicznie pod nr tel: +48 (22) 47 33 444; +48 (32) 719 32 32.

Pozostałe pytania związane z działalnością Spółki należy zgłaszać za pomocą formularza skarg/wniosków lub formularza o udostępnienie informacji publicznej.

W sprawach związanych z funkcjonowaniem serwisu prosimy o kontakt poprzez poniższy formularz. 

Obrazek zabezpieczający przed spamem Jeśli nie możesz przeczytać kodu, kliknij tu.


Ochrona danych osobowych:

1. Wybranie przycisku „wyślij” jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 922). 
2. Stosownie do postanowień art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 922) informujemy, że:
     1) administratorem danych osobowych jest PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z siedzibą przy ul. Targowej 74, 03-734 Warszawa,
     2) celem gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych jest możliwość uzyskania kontaktu z administratorem strony,
     3) PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. przetwarzać będzie dane osobowe w zakresie imienia i nazwiska oraz adresu e-mail,
     4) osobie, której dane osobowe dotyczą przysługuje prawo dostępu do treści jej danych osobowych oraz ich poprawiania,
   5) podanie danych osobowych jest dobrowolne, niemniej jednak jest ono warunkiem koniecznym do uzyskania kontaktu z administratorem strony.
3. Wybranie przycisku „wyślij” jest równoznaczne z oświadczeniem, że wszystkie podane informacje, w tym dane osobowe, są prawdziwe i nie naruszają dóbr osobistych oraz praw osób trzecich w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny (Dz. U. z 2016 r., poz. 380 z późn. zm.).

 

Dostęp do informacji publicznej - procedura dla wnioskodawców