Centrum Zarządzania Ruchem Kolejowym

ul. Targowa 74
03-734 Warszawa

tel. (22) 473-23-17
fax (22) 473-34-81