Centrum Diagnostyki

ul. Chodakowska 63 
03-816 Warszawa

tel. +48 512 786 765