Centrum Diagnostyki

ul. Szczęśliwicka 62
02-353 Warszawa

tel. +48 512 786 765