Zakład Maszyn Torowych

Realizuje zadania związane z produkcją, naprawą oraz obsługą techniczną maszyn i urządzeń przeznaczonych do robót torowych, ponadto zajmuje się ich administracją i eksploatacją.
Komórki organizacyjne Zakładu zlokalizowane są w różnych miastach na terenie całej Polski.

​​​​​​​