Straż Ochrony Kolei

Zadaniem Straży jest kontrola przestrzegania przepisów porządkowych związanych z ochroną życia  i zdrowia ludzi oraz mienia na obszarze kolejowym, w pociągach i innych pojazdach kolejowych. 
Komórki organizacyjne Straży są zlokalizowane w różnych miastach na obszarze całej Polski.