Przedsiębiorstwo Napraw Infrastruktury

Zadaniem Przedsiębiorstwa Napraw Infrastruktury jest działalność w zakresie remontów i kompleksowej modernizacji infrastruktury kolejowej wraz z obiektami towarzyszącymi oraz bieżącego utrzymania infrastruktury. Ponadto Przedsiębiorstwo świadczy usługi wynajmu maszyn torowych i budowlanych oraz pojazdów szynowych. Komórki organizacyjne Przedsiębiorstwa Napraw Infrastruktury zlokalizowane są w różnych miastach na terenie całej Polski.

​​​​​​​