Centrum Zarządzania Ruchem Kolejowym

Zadaniem Centrum jest konstruowanie rozkładów jazdy, nadzorowanie ruchu pociągów oraz kierowanie nimi, dokumentowanie pracy eksploatacyjnej realizowanej na liniach kolejowych, a także organizowanie, nadzorowanie i koordynowanie działań w sytuacjach kryzysowych, w tym pełnienie funkcji Centrum Zarządzania Kryzysowego.
Komórki Centrum zlokalizowane są w Warszawie, Krakowie, Lublinie, Sosnowcu, Gdańsku, Poznaniu, Wrocławiu, Szczecinie.

​​​​​​​