Centrum Realizacji Inwestycji

Zadaniem Centrum Realizacji Inwestycji jest zarządzanie realizacją przedzielonych przez Zarząd Spółki przedsięwzięć inwestycyjnych, sprawowanie funkcji inwestora oraz zapewnienie nadzoru inwestorskiego. Ponadto jednostka opracowuje plany rzeczowo – finansowe i harmonogramy projektów, prowadzi procedury przetargowe oraz zagadnienia związane z ochroną środowiska. 
Komórki Centrum zlokalizowane są w wielu miastach na obszarze całej Polski.
 

​​​​​​​