Centrala Spółki

Składa się z wyspecjalizowanych komórek, stanowiących merytoryczne wsparcie dla Zarządu Spółki. Tu tworzą się wszystkie plany i strategie dotyczące wszystkich aspektów działalności Spółki.
Skupia menedżerów, ekspertów i specjalistów z wielu branż biznesowych: kolejowych, analitycznych, finansowych, HR-owych, zakupowych, PR-owych, inżynierskich, telekomunikacyjnych, administracyjnych, kontrolingowych, audytorskich i wielu innych.

​​​​​​​