Centrala Spółki

Biuro Komunikacji
i Promocji

Magdalena Grobel
Dyrektor

Biuro Zarządu

Maria Magdalena Jagielska
Dyrektor

sekretariat biura

ul. Targowa 74
03-734 Warszawa
tel. (22) 473-23-38
fax (22) 473-23-34
e-mail: iip@plk-sa.pl

sekretariat biura

ul. Targowa 74
03-734 Warszawa
tel. (22) 473-25-65
fax (22) 473-25-67
e-mail: ibz@plk-sa.pl

Biuro Prawne

Zrinka Perčić
Dyrektor

Biuro Administracyjne

Małgorzata Woźniak
Dyrektor

sekretariat biura

ul. Targowa 74
03-734 Warszawa
tel. (22) 473-33-77
fax (22) 473-35-88
e-mail: ior@plk-sa.pl

sekretariat biura

ul. Targowa 74
03-734 Warszawa
tel. (22) 473-33-26
fax (22) 473-38-99
e-mail: iad@plk-sa.pl

Biuro Spraw Pracowniczych

Grażyna Blicharz
Dyrektor

Biuro Rachunkowości

Elżbieta Zadrożna
Dyrektor

sekretariat biura

ul. Targowa 74
03-734 Warszawa
tel. (22) 473-20-20
fax (22) 473-22-12
e-mail: ipr@plk-sa.pl

sekretariat biura

ul. Targowa 74
03-734 Warszawa,
tel. (22) 473-20-90
fax (22) 473-20-37
e-mail: irf@plk-sa.pl

Biuro Strategii

Ryszard Leszek Bernaś
p.o. Dyrektora

Biuro Sprzedaży

Mariola Pyciarz
Dyrektor

sekretariat biura

ul. Targowa 74
03-734 Warszawa
tel. (22) 473-26-14
fax (22) 473-30-55
e-mail: isr@plk-sa.pl

sekretariat biura

ul. Targowa 74
03-734 Warszawa
tel. (22) 473-20-30
fax (22) 473-28-04
e-mail: ius@plk-sa.pl

Biuro Bezpieczeństwa

Włodzimierz Kiełczyński
Dyrektor

Biuro Eksploatacji

Jerzy Michniowski
Dyrektor

sekretariat biura

ul. Targowa 74
03-734 Warszawa
tel. (22) 473-23-97
fax (22) 473-30-58
e-mail: ibr@plk-sa.pl

sekretariat biura

ul. Targowa 74
03-734 Warszawa
tel. (22) 473-20-10
fax (22) 473-24-76
e-mail: ies@plk-sa.pl

Biuro Zarządzania Projektami (PMO)

Marzena Hebda-Sztandkie
Dyrektor

Biuro Finansów Korporacyjnych

Marek Pajewski
Dyrektor

sekretariat biura

ul. Targowa 74
03-734 Warszawa
tel. (22) 473-34-93
e-mail: ibp@plk-sa.pl

sekretariat biura

ul. Targowa 74
03-734 Warszawa
tel. (22) 473-24-94
e-mail: ifk@plk-sa.pl

Biuro Infrastruktury Pasażerskiej

Jan Tereszczuk
Dyrektor

Biuro Automatyki
i Telekomunikacji

Mariusz Krawczyk
Dyrektor

sekretariat biura

ul. Targowa 74
03-734 Warszawa
tel. (22) 473-32-39
e-mail: ipi@plk-sa.pl

sekretariat biura

ul. Targowa 74
03-734 Warszawa
tel. (22) 473-20-50
fax (22) 473-33-69
e-mail: iat@plk-sa.pl

Biuro Energetyki

Radosław Burak-Romanowski
Dyrektor

Biuro Nieruchomości
i Geodezji Kolejowej

Ewa Świniarska
Dyrektor

sekretariat biura

ul. Targowa 74
03-734 Warszawa
tel. (22) 473-20-70
fax (22) 473-30-50
e-mail: ien@plk-sa.pl

sekretariat biura

ul. Targowa 74
03-734 Warszawa
tel. (22) 473-25-77
fax (22) 473-25-78
e-mail: igk@plk-sa.pl

Centralne Biuro Zamówień

Leszek Klepacki
Dyrektor

Biuro Bezpieczeństwa Informacji i Spraw Obronnych

Grzegorz Kuta
Dyrektor

sekretariat biura

ul. Targowa 74
03-734 Warszawa
tel. (22) 473-23-95
fax (22) 473-23-99
e-mail: icz@plk-sa.pl

sekretariat biura

ul. Targowa 74
03-734 Warszawa
tel. (22) 473-24-00
fax (22) 473-22-90
e-mail: ioi@plk-sa.pl

Biuro Informatyki

Rafał Zbiróg
Dyrektor

Biuro Ochrony Środowiska

Ewa Makosz
Dyrektor

sekretariat biura

ul. Targowa 74
03-734 Warszawa
tel. (22) 473-36-48
fax (22) 473-29-14
e-mail: iin@plk-sa.pl

sekretariat biura

ul. Targowa 74
03-734 Warszawa
tel. (22) 473-32-91
fax (22) 473-27-44
e-mail: ios@plk-sa.pl

Biuro Korytarza Towarowego Nr 8

Jakub Kapturzak
Dyrektor

Biuro Korytarza Towarowego Nr 5

Jarosław Majchrzak
Dyrektor

sekretariat biura

ul. Targowa 74
03-734 Warszawa
tel. (22) 473-23-20
e-mail: info@rfc8.eu 

sekretariat biura

ul. Targowa 74
03-734 Warszawa
tel. 694 480 251
e-mail: pmo@rfc5.eu  

Biuro Kontrolingu Inwestycyjnego

Marcin Zachariasz
Dyrektor

Biuro Kontrolingu Operacyjnego

Hanna Izdebska
Dyrektor

sekretariat biura

ul. Targowa 74
03-734 Warszawa
tel. (22) 473-22-94
e-mail: iki@plk-sa.pl

sekretariat biura

ul. Targowa 74
03-734 Warszawa,
tel. (22) 473-34-20
fax (22) 473-20-89
e-mail: iko@plk-sa.pl

Biuro Planowania Strategicznego

Maciej Kaczorek
Dyrektor

Biuro Studiów Wykonalności

Piotr Borys
Dyrektor

sekretariat biura

ul. Targowa 74
03-734 Warszawa
tel. (22) 473-26-14
fax (22) 473-30-55
e-mail: ips@plk-sa.pl 

sekretariat biura

ul. Targowa 74
03-734 Warszawa
tel. (22) 473-23-80
fax (22) 473-24-04
e-mail: isw@plk-sa.pl

Biuro Dróg Kolejowych

Piotr Malepszak
Dyrektor

Biuro Funduszy Unijnych

Sławomir Kaźmierczak
Dyrektor

sekretariat biura

ul. Targowa 74
03-734 Warszawa
tel. (22) 473-20-40
fax (22) 473-34-96
e-mail: ilk@plk-sa.pl

sekretariat biura

ul. Targowa 74
03-734 Warszawa
tel. (22) 473-20-80
e-mail: iwe@plk-sa.pl

Biuro Audytu, Kontroli
i Jakości

Piotr Jaworski
Dyrektor

Biuro Roszczeń

Artur Jastrzębski
Dyrektor

sekretariat biura

ul. Targowa 74
03-734 Warszawa
tel. (22) 473-26-53
e-mail: iaj@plk-sa.pl 

sekretariat biura

ul. Targowa 74
03-734 Warszawa
tel. (22) 473-37-31
e-mail: iso@plk-sa.pl